Oppisopimuksen vaihtoehdot

Vuokraus + oppisopimuskoulutuksen järjestely asiakkaalle
• vuokrataan ensin, jonka jälkeen oppisopimus solmitaan asiakasyritykselle

Sopimuksen järjestely asiakkaalle, ohjaus ja neuvonta
• Juhta Oy tukee tarvittaessa ohjauksella asiakasyritystä sekä työntekijää

Juhta Oy:ssa ja vuokralla 1-3 saman alan asiakasyrityksellä
• työntekijä on oppispimuksessa Juhta Oy:ssa
• opiskelija voidaan vuokrata 1-3 saman alan asiakasyritykselle
• Juhta vastaa kaikista oppisopimusvelvotteista
• työtekijä siirtyy oppisopimuskoulutuksen jälkeen Juhta Oy:n tai asiakasyrityksen palvelukseen

Vuokraus Juhta Oy:n omasta tuotannosta
• Juhta Oy:lla on oppisopimusopiskelijoita omassa tuotannossa
• opiskelija voidaan vuokrata saman alan yrityksiin
• opiskelija on mahdollista palkata asiakasyrityksen omaan tuotantoon oppisopimuksen jälkeen